Udział

Czy mogę wziąć udział w badaniu?

Aby wziąć udział w badaniu Orchestra, należy spełnić kilka kryteriów. Najważniejsze z nich to*:

  • wiek 40–75 lat;
  • rozpoznanie choroby Parkinsona w ciągu ostatnich 2 lat;
  • doświadczenie spowolnienia ruchowego i co najmniej jednego z następujących objawów:
    • sztywność mięśni;
    • drżenie.
  • nieprzyjmowanie żadnych leków w celu leczenia objawów motorycznych choroby Parkinsona (objawy związane z poruszaniem się) i brak podstaw do przypuszczeń, że takie leki będą potrzebne w ciągu najbliższych 6 miesięcy.

* Istnieją też dodatkowe kryteria udziału w badaniu – omówi je z Panem/Panią zespół badawczy.

Badanie ma określić wpływ badanego leku na postęp choroby Parkinsona oraz powiązane z nią objawy w dłuższym przedziale czasowym. Z tego względu do badania Orchestra możemy rekrutować wyłącznie osoby z łagodnymi objawami choroby Parkinsona.

Jeśli spełnia Pan/Pani te kryteria, zapraszamy do udziału we wstępnym badaniu przesiewowym w celu ustalenia, czy wstępnie kwalifikuje się Pan/Pani do udziału w badaniu. Jeśli kwalifikuje się Pan/Pani do udziału w badaniu, zostanie Pan/Pani skierowany(-a) do najbliższego ośrodka badawczego. Zespół badawczy w ośrodku badawczym omówi z Panem/Panią szczegółowo badanie i przeprowadzi testy oraz oceny, aby potwierdzić, że może Pan/Pani dołączyć do badania.

Co to jest świadoma zgoda?

Zanim zostaną przeprowadzone jakiekolwiek badania i procedury związane z badaniem, będzie Pan/Pani musiał(a) podpisać formularz świadomej zgody (ang. Informed Consent Form, ICF).

Dokument ten szczegółowo opisuje badanie, w tym związane z nim potencjalne korzyści i zagrożenia, jak również prawa i obowiązki uczestnika.

 

Czy badanie Orchestra jest dla mnie odpowiednie?

Decyzja o udziale w badaniu klinicznym wymaga dokładnego przemyślenia. Zanim podejmie Pan/Pani decyzję o udziale w badaniu, prosimy upewnić się, że rozumie Pan/Pani wszystkie możliwe zagrożenia z nim związane.

Nie ma gwarancji, że udział w tym badaniu klinicznym przyniesie Panu/Pani jakiekolwiek korzyści. Należy pamiętać, że uczestnictwo w badaniach klinicznych jest całkowicie dobrowolne. Może Pan/Pani w dowolnej chwili i z dowolnego powodu wycofać się z udziału w badaniu, nie ponosząc żadnej kary.

Rozmowa z zespołem badawczym może ułatwić Panu/Pani podjęcie decyzji, czy chce Pan/Pani wziąć udział w badaniu Orchestra. Zespół badawczy wyjaśni Panu/Pani zasady prowadzenia badania i udzieli szczegółowych informacji, w tym pisemnych, takich jak formularz świadomej zgody.

Przez cały czas trwania badania stan uczestników oraz ich samopoczucie będą uważnie monitorowane przez lekarza prowadzącego badanie oraz specjalistów.

Jesteś zainteresowany(-a)?

Sprawdź, czy kwalifikujesz się do udziału